گزارش کارآموزی در موسسه آموزش عالی سوره

گزارش کارآموزی در موسسه آموزش عالی سوره

دانلود گزارش کارآموزی در موسسه آموزش عالی سوره،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
مقدمه و تشكرکلیاتکدینگ: سرفصلها مراکزصدورسند:انواع سند: مراحل صدوروثبت اسناد: چاپ اسناد بااشکال مختلف:ترازآزمایشی :دفاتردرسطوح مختلف وترکیبی:آنالیز حسابها:عملیات پایان دوره مالی:صورتهای مالیگزارش کارآموزی رسیدگی امور مربوط به تنخواهگردان و کارپردازان ، انجام امور مربوط به چک ،کمک به قسمت امور مالی دانشجویی،آموزش نرم افزار Solutionاموال خرید اموال:تحویل اموال به جمعدار:جمعداری:عمرمفید واستهلاک اموالروش محاسبه استهلاکخروج دارایی های اسقاطی ازانبار:محدودیت درخریدها:انبار هاطریقه خروج دارایی ازانبارخزانه داریتعریف بانکها،شعب وحسابهای جاری مختلف:تعریف صندوقهای مختلف این موسسهدسته چکها ثبت های حسابداریصورت مغایرات بانکیعوامل مغایرت بین مانده دفاتر وصورتحساب بانک:مراحل تهیه صورت مغایرت بانکی

گزارش کارآموزی در موسسه آموزش عالی

دانلود گزارش کارآموزی در موسسه آموزش عالی

گزارش کارآموزی در موسسه آموزش عالی رایگان

دانلود رایگان گزارش کارآموزی در موسسه آموزش عالی

گزارش کارآموزی رایگان در موسسه آموزش عالی

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال